Hayat boyu öğrenmenin bir kültür anlayışıyla toplumumuza yerleşmesi ve her bireyin, farklılık gözetilmeden, hayat boyu öğrenmenin bir parçası olabilmesi gelişen toplumumuz için kritik öneme sahiptir. Yetişkin eğitimi de hayat boyu öğrenmenin bir parçasıdır.

Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Projesi’nin amaçları şunlardır:

  • Yetişkin eğitiminin Türkiye’deki mevcut düzeyinin ölçülmesi.
  • Düşük katılımın önündeki sebeplerin belirlenmesi, durum hakkında rapor hazırlanması.
  • Katılımın arttırılması yönünde çalışmaların başlanması.
  • Bütün toplumun sempozyum, seminer, bülten, broşür, kısa film ve eğitimler sayesinde farkındalığının arttırılması.
  • İlgili illerde bulunan resmi olmayan kuruluşların, yetişkin eğitimi kapsamında farkındalıklarının arttırılması ve yetişkin eğitiminde etkili bir pozisyonda olmalarının sağlanması.
  • Yetişkin bireylerin, yetişkin eğitimi konusunda, kendi bölgelerinde bulunan kurum ve kuruluşlar hakkında farkındalıklarının arttırılması.