Hayat Boyu Öğrenime Katılım Oranı Üzerine Araştırma ve Analiz

Yetişkin eğitiminin var olan durumu üzerine Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde araştırma yapılacaktır. Konu üzerine yapılandırılmış bir anket hazırlanacak ve 26 merkezde uygulanacaktır. Hayat boyu öğrenime katılım oranı düşüklüğünün nedenleri ve çözüm önerileri üzerine bir Sonuç Raporu hazırlanacaktır.

Çalışma kapsamında 245 anketör görev alacak ve 3.700 yetişkinin ankete katılmasını sağlayacaktır. Ayrıca çalışacak olan 52 anketör, 26 ilde toplam 260 kişiyle hayat boyu öğrenme konusunda yüz yüze görüşme yapacaktır.

Yaygın Eğitim Kurumu Yöneticilerine Yetişkin Eğitimi Üzerine Seminerler

Yaygın eğitim kurumları bünyesinde bulunan kişilerin katılacağı 12 ile 12 seminer düzenlenecektir.

Seminerlerin düzenleneceği iller;

 • İstanbul
 • Antalya
 • Kastamonu
 • Eskişehir
 • Bursa
 • Şanlıurfa
 • Yozgat
 • Adana
 • Samsun
 • Elazığ
 • Erzurum
 • İzmir

Toplamda 1.317 yöneticide, yetişkin eğitimi üzerine farkındalık yaratılması beklenmektedir.

Yetişkin Eğitimi Tanıtım Faaliyetleri

– Proje boyunca, farkındalık ve görünürlük çalışmaları kapsamında bülten ve broşür çalışmaları yapılacaktır.

– Proje kapsamında yetişkin öğreniminin öneminin vurgulanacağı 2 adet spot film hazırlanacaktır.

– Spotlar yerel, ulusal TV kanallarında yayınlanarak Türkiye’deki öğrenme ikliminin gelişmesine katkıda bulunulacaktır.

Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Üzerine Ulusal Sempozyum (Eylül 2013)

– Türkiye’deki HBÖ kültürünün geliştirilmesi üzerine proje kapsamında yapılan araştırma sonuçlarının da paylaşılacağı, 150 katılımcıdan oluşan bir sempozyum düzenlenecektir.

Yetişkin Eğitimi ve Öğrenme Fırsatları Üzerine Seminer

– Farkındalık oluşturmak amacıyla, 81 ilde yaklaşık 10000 kişinin katılacağı seminerler düzenlenecektir.