YETİŞKİN EĞİTİMİ PROJESİ ETKİ DEĞERLENDİRME HİZMET ALIMI

Sayın Yetkili Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilip Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Avrupa Yetişkin Öğrenme Gündemi Uygulamaları İçin Ulusal Koordinatörler projesinin amacı hayat boyu öğrenme konusunda yetişkinlerin bilinç ve kültürünü arttırmak, özellikle anahtar yeterlikleri kullanarak yetişkinlerin becerilerini geliştirmek, yetişkinler için daha esnek ve kolay bir yol olan uzaktan öğrenme yöntemiyle hayat boyu öğrenme…