Kadının Eğitim Yoluyla Güçlenmesi İçin Eylem Planı Hazırlama Çalıştayı

31 Ekim-4 Kasım 2016 Antalya Yetişkin Eğitimi alanında belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler en kritik paydaşlardır. Bu bağlamda kritik paydaşlarla dezavantajlı konumdaki kadınların istihdamının arttırılması ve girişimciliğin desteklenmesine yönelik 25-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında Ankara’da masa başı toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılardan elde edilen bulgular ve sonuçlarından hareketle 31 Ekim-4 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya’da…

Litvanya Çalışma Ziyareti 23-28 Ekim 2016

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilip Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Yetişkin Eğitimi Projesi’nin amacı hayat boyu öğrenme konusunda yetişkinlerin bilinç ve kültürünü arttırmak, özellikle anahtar yeterlikleri kullanarak yetişkinlerin becerilerini geliştirmek, yetişkinler için daha esnek ve kolay bir yol olan uzaktan öğrenme yöntemiyle hayat boyu öğrenme fırsatlarına erişimlerini arttırmak ve yetişkin eğitimi yapan belediyeler,…