Hayat boyu öğrenmenin bir kültür anlayışıyla toplumumuza yerleşmesi ve her bireyin,
farklılık gözetilmeden, hayat boyu öğrenmenin bir parçası olabilmesi gelişen toplumumuz için kritik öneme sahiptir.

GÖRSEL GALERİ