Kurumundan (İŞKUR),
Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonundan (TESK),
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB),
Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneğinden (MÜSİAD),
Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesinden,
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler ve Eğitim Fakültelerinden,
Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulundan,
Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinden,
Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinden
Toplam 109 kişinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. (Ek-1)
2
Toplantı belirlenen gündem doğrultusunda (Ek-2) Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel
Müdürlüğünden Şube Müdürü Merve ÇAKIROĞLU ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
Açık Öğretim Daire Başkanı Mehmet Zeki BAŞYEMENİCİ’nin açılış konuşmaları ile
başlamıştır. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün yapısını ve yaptığı çalışmaları tanıtan
filmin gösteriminden sonra toplantıya ara verilmiştir.
Toplantının ikinci oturumu Proje Koordinatörü Dr. Faruk ŞENYAYLA’nın projenin amacını,
hedef kitlesini ve proje amacına ulaşmak için uygulanacak yöntem ve planlanan faaliyetleri
açıklayan sunumu (Ek-3) ile başlamıştır. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Pendik Hizmet Merkezi İş
ve Meslek Danışmanı Yadigâr BARAN’ın “İŞKUR’u ve İş Başı Eğitimlerini” anlatan sunumu
(Ek-4) ile ikinci oturum son bulmuştur.
Toplantının üçüncü oturumunda Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksekokulu Öğretim
Üyesi Dr. Sevgi SEZER proje çıktılarının sürdürebilirliği için büyük önem taşıyan “Kurumlar
Arası İşbirliği” konulu sunumunu (Ek-5) gerçekleştirilmiştir.
Öğle yemeği için verilen aranın ardından toplantı Antalya Olgunlaşma Enstitüsü Usta
Öğreticilerinin geleneksel Orta Oyunu Hacivat ve Karagöz gösterisi ile başlamıştır. Akdeniz
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin KARADAĞ’ın “Liderlik ve
Örgütsel Davranış” konulu sunumunun (Ek-6) ardından toplantının birinci günü Hayat Boyu
Öğrenme Televizyonunda (HBÖTV) “Ustadan Çırağa” başlığı altında yayınlanan filmlerin
gösterimi ile son bulmuştur.
Toplantının ikinci günü yine HBÖTV’de yayınlanan “Başarı Hikâyeleri” başlığı altında yer alan
Suna Kıraç’ın başarı hikâyesinin gösterimi ile başlayıp, Hakan PARTİCİ tarafından sunulan
Sarıgözoğlu A.Ş.ve Manisa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliğinin işbirliği ile Manisa’da eski
mahkûm ve dezavantajlı bireylere yönelik meslek edindirme çalışmalarını anlatan başarı hikâyesi
(Ek-7) ile devam etmiştir. İkinci oturumda Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Meral GÜVEN’nin 21. Yüzyıl becerileri arasında yer alan “Öğrenmeyi Öğrenme”
konusunda yaptığı bilgilendirici sunumla (Ek-8) son bulmuştur.
Üçüncü oturumda Marmara Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Öğretim Üyesi Dr. Zeynep TAÇGIN “teknolojinin iş yaşamındaki yerini ve öğrenmeye olan
katkısı ”nı anlattığı bilgilendirici bir sunum (Ek-9) yapmıştır.
Toplantının dördüncü ve son oturumunda “İstidamda İşbirliğinin Rolü ”nün tartışıldığı bir panel
düzenlenmiştir. Dr. Sevgi SEZER’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Fırat
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bünyamin ATICI, Müstakil Sanayici ve İş
Adamları Derneği (MÜSİAD) Sinop Temsilcisi Ahmet Hilmi GÖKMEN, Türkiye Esnaf ve
Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Manisa ESOB Genel Sekreter Yardımcısı Nazan BEKTAŞ
ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Memur Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal İşler ve
Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğünden Aynur TEZGÖR yer almışlardır.
İki gün süren Proje Tanıtım Toplantısı HBÖ Sosyal Kültürel Eğitimler ve Faaliyetler Daire
Başkanı Ahmet Vefa GÜLER’in katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür etiği ve iyi yolcular
dilediği kapanış konuşması ile son bulmuştur.
AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ 4
PROJE TANITIM TOPLANTISI
09-10 Ocak 2018, İstanbul Green Park Hotel
09 OCAK 2018 Salı
09:00 – 09:30 Kayıt- Müzik Dinletisi
SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI
09:30 – 10:30 1. Oturum/Açılış Konuşmaları
Merve ÇAKIROĞLU /Şube Müdürü, Adalet Bakanlığı
Mehmet Zeki BAŞYEMENİCİ/ Daire Başkanı, Milli Eğitim Bakanlığı
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Tanıtım Filmi
10:30 – 11:00 2. Oturum/HBÖGM ve Proje Tanıtımı
Milli Eğitim Uzmanı Dr. Faruk ŞENYAYLA/Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü-SUNUM
İş ve Meslek Danışmanı Yadigâr BARAN/İŞKUR Pendik Hizmet Merkezi-SUNUM
11:00 – 11:30 Kahve Arası- Müzik Dinletisi
11:30 – 12:30 3. Oturum/Kurumlar Arası İşbirliği
Dr. Sevgi SEZER/Uludağ Üniversitesi
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:00 Orta Oyunu: Hacivat-Karagöz – Antalya Olgunlaşma Enstitüsü
14:00 – 15:00 4. Oturum/Liderlik, Örgütsel Davranış
Prof. Dr. Engin KARADAĞ/Akdeniz Üniversitesi-SUNUM
15:00 – 15:30 Kahve İkramı, Video Gösterimi- Ustadan Çırağa
10 OCAK 2018 Çarşamba
09:30 – 10:00 1. Oturum/Başarı Hikayeleri-VİDEOLAR
Hakan PARTİCİ-Manisa ESOB-SUNUM
10:00 – 11:00 2. Oturum/Öğrenmeyi Öğrenme
Prof. Dr. Meral GÜVEN/Anadolu Üniversitesi-SUNUM
11:00 – 11:30 Kahve Arası
11:30 – 12:30 3. Oturum/Teknoloji, İş Hayatı, Öğrenme
Dr. Zeynep TAÇGIN/ Marmara Üniversitesi-SUNUM
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 14:00 Etkinlik
14:00 – 15:00 4. Oturum/Panel- İstihdamda Kurumlar Arası İşbirliğinin Rolü
Ahmet Hilmi GÖKMEN/ Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD)
Nazan BEKTAŞ/ Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)
Aynur TEZGÖR/ Bursa Büyükşehir Belediyesi
Doç. Dr. Bünyamin ATICI/ Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi
15:00 – 15:30 Kapanış