“ Karanlığı  Aydınlananlar “ KONULU  ÖYKÜ YARIŞMASI

“ Karanlığı Aydınlananlar “ KONULU ÖYKÜ YARIŞMASI

AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ 4 PROJESİNİN  HEDEFİ

 33 Avrupa ülkesinde ve Türkiye’ de 4. Fazı uygulanan Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi Projesi, özellikle eski hükümlüler olmak üzere yetişkinlerin temel becerilerini geliştirerek etkin vatandaşlar olarak yaşamlarına devam etmelerini ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasını hedeflemektedir.

YARIŞMANIN TÜRÜ

Öykü Yarışması.

YARIŞMANIN AMACI

 Eski hükümlülerin istihdamı konusunda önyargıları kırmak, sosyal ve ekonomik anlamda toplumsal duyarlılığı geliştirmek amacıyla bir öykü yarışması düzenlenecektir.

YARIŞMA KONUSU

“Eski hükümlülerin cezalarını tamamladıktan sonraki dönemde    iş yaşamında ,günlük hayatlarında  eski hükümlü oluşlarından dolayı yaşadıkları  zorlukları,önyargıları nasıl  aştıklarını ve  nasıl başarıyı yakaladıklarını anlatan  gerçek başarı hikayeleri.

 HEDEF KİTLESİ

Öykü yarışmasına eski hükümlüler katılabilecektir.

YARIŞMAYA KATILACAK ESERLERİN ŞARTLARI

Eserler, Times New Roman yazı tipinde 12 punto büyüklüğünde A4 kağıda en fazla 15 sayfa hazırlanacaktır. Yarışmacılar eserlerin son sayfasının arka kısmına ön kısımdan görünmeyecek şekilde; Adı Soyadı, Adresi, İlçesi ve İlini yazacaklardır. Her katılımcı yarışmaya en fazla 1 (bir) eser ile katılabileceklerdir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Sıra Yarışma Aşaması Tarih Süre (Gün)
1 Yarışmanın Duyurulması ve Başlama Tarihi  16 Temmuz 2019 ——–
2 Eski hükümlüler Eserlerini Son Teslim Tarihi (Denetimli Serbestlik Müdürlüklerine veya proje pilot illerinde (Eskişehir, Bursa, Malatya, Ordu, Hatay, Mardin, Manisa) seçilen Halk Eğitimi Merkezlerine teslim edeceklerdir) 13 Eylül 2019 40 ( İş Günü)
3 Halk Eğitim Merkzlerinin ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin  Kurumlarına Ulaşan Eserleri Yüklenici Firmaya Son Teslim Tarihi 27 Eylül 2019 10           (İş Günü)
4 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Bünyesinde Oluşturulan Komisyon ve Yüklenici Firma Tarafından Yapılacak Değerlendirmeler Sonucu Yedi Bölgede İlk Üçe Giren Eserlerin Belirlenmesi 11 Ekim 2019 10                   (İş Günü)
5 Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı Bünyesinde oluşturulan Final Jürisi Tarafından Yapılacak Değerlendirmeler Sonucu Yedi Bölgede İlk Üçe Giren Eserler arasından Türkiye Genelinde İlk Üçe Giren Eserlerin Belirlenmesi 25 Ekim 2019 10           (İş Günü)
6 Sonuçların Açıklanma Tarihi 11 Kasım 2019 10 (İş Günü)
7 Ödül Töreni 28  Kasım 2019 13 (İş Günü)

Değerlendirme ve Sonuç İlanı Eserlerin değerlendirmeleri sonucu, dereceye giren eserler

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Avrupa Yetişkin Öğrenimi 4 Projesi web sitelerinde, Proje sosyal medya adreslerinde ve radyo yayınları aracığıyla ilan edilecektir.

BÖLGE ÖDÜLLERİ

Bölgelerde ilk üçe giren eser sahiplerine Yarım Altın verilecektir.

TÜRKİYE GENELİ ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü: 3 Tam Altın

İkincilik Ödülü: 2 Tam Altın

Üçüncülük Ödülü: 1 Tam Altın

ÖDÜL TÖRENİ

Yedi bölgede ilk üçe giren yarışmacılar, Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulları tarafından temin edilecek ödüllerini İl Millî Eğitim Müdürlükleri ve Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin düzenleyeceği bir törenle alacaklardır.

Türkiye genelinde ilk üçe giren yarışmacılar, Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulları tarafından temin edilecek ödüllerini Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi 4 Projesinin düzenleyeceği bir törenle alacaklardır.