Halk Eğitimi Merkezleri Eğitici Eğitimi

Halk Eğitimi Merkezleri Eğitici Eğitimi

Yetişkinlerin ve özelde eski hükümlülerin temel becerilerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerinin arttırılması konusunda farkındalık oluşturmak ve kurumlar arası işbirliğini kalıcı şekilde sağlamak amacı taşıyan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi-4 Projesi kapsamında düzenlenenHalk Eğitimi Merkezleri Eğitici Eğitimleri 20 Şubat 2018- 4 Mayıs 2018 Tarihleri arasında proje uygulama illerimiz olan 7 pilot  (Eskişehir, Malatya,Bursa Ordu, Hatay, Manisa, ,Mardin) ilde tamamlanmıştır.Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de yapılan araştırmalar, İletişim, Dijital Okuryazarlık, Ekip Çalışması, İş birliği gibi becerilerin 21. yüzyılda yetişkinler tarafından kazanılmasının zorunlu olduğunu göstermektedir.

Bu nedenle, yetişkinlere rehberlik eden halk eğitimi merkezleri öğretmenlerinin söz konusu becerilerini çağa uygun olarak güncellemelerine katkı sunmak amacı ile ikişer günlük eğitim programları düzenlenmiş ve bu eğitimler gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu eğitimin içeriği :

  • Öğrenme ortamlarında yetişkinlerle iletişim,
  • Öğrenme ortamlarında dijital teknoloji kullanımı,
  • Öğrenmeyi öğrenme,
  • Ekip çalışması,
  • Kurumlar arası iş birliği konuları oluşturmaktadır.

7 pilot ilde yapılan toplantılara toplamda 350 katılımcı  katılmıştır.Her bölgede belirlenen  pilot ildeki toplantıya  o bölgedeki  civar illerdeki halk eğitim merkezlerinden gelen Halk eğitim merkezleri müdürleri,öğretmenleri,müdür yardımcıları,o bölgedeki paydaş temsilcileri  ve eğitimleri veren akademisyenler katılmışlardır.Bu katılımcıların tamamına ,toplantı bitiminde  katılım sertifikaları verilmiştir.