AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ-4
HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ
Yetişkinlerin ve özelde eski hükümlülerin temel becerilerini geliştirerek istihdam edilebilirliklerinin arttırılması konusunda farkındalık oluşturmak ve kurumlar arası iş birliğini kalıcı şekilde sağlamak amacı taşıyan, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi-4 Projesi kapsamında düzenlenen Halk Eğitimi Merkezleri Eğitici Eğitimleri 20 Şubat 2018- 4 Mayıs 2018 Tarihleri arasında proje uygulama illerimiz olan 7 pilot (Eskişehir, Malatya, Bursa Ordu, Hatay, Manisa, ,Mardin) ilde tamamlanmıştır. Avrupa ülkelerinde ve Türkiye’de yapılan araştırmalar, İletişim, Dijital Okuryazarlık, Ekip Çalışması, İş birliği gibi becerilerin 21. yüzyılda yetişkinler tarafından kazanılmasının zorunlu olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, yetişkinlere rehberlik eden halk eğitimi merkezleri öğretmenlerinin söz konusu becerilerini çağa uygun olarak güncellemelerine katkı sunmak amacı ile ikişer günlük eğitim programları düzenlenmiş ve bu eğitimler gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu eğitimin içeriği :
– Öğrenme ortamlarında yetişkinlerle iletişim,
– Öğrenme ortamlarında dijital teknoloji kullanımı,
– Öğrenmeyi öğrenme,
– Ekip çalışması,
– Kurumlar arası iş birliği konuları oluşturmaktadır.
7 pilot ilde yapılan toplantılara toplamda 350 katılımcı katılmıştır.Her bölgede belirlenen pilot ildeki toplantıya o bölgedeki civar illerdeki halk eğitim merkezlerinden gelen Halk eğitim merkezleri müdürleri,öğretmenleri,müdür yardımcıları,o bölgedeki paydaş temsilcileri ve eğitimleri veren akademisyenler katılmışlardır.Bu katılımcıların tamamına ,toplantı bitiminde katılım sertifikaları verilmiştir.
AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ-4
HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ
21-22 Şubat 2018, Eskişehir
21 Şubat 2018 Çarşamba
09:00 – 09:30 Kayıt
09:30 – 10:00 HBÖGM Tanıtım Filmi ve Açılış Konuşmaları
Milli Eğitim Müdürü Necmi ÖZEN/Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü
Daire Başkanı /Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
10:00 – 10:30 1. Oturum/Proje Bilgilendirme Sunumu
Milli Eğitim Uzmanı Dr. Faruk ŞENYAYLA/Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
10:30 – 10:50 2. Oturum/Denetimli Serbestlik Uygulamaları
Denetimli Serbestlik Uzmanı Hüseyin CEVEN/Adalet Bakanlığı
10:50 – 11:10 Kahve Arası
11:10 – 12:30 3. Oturum/Öğrenme Ortamında Yetişkinler ile İletişim
Prof. Dr. Osman SAMANCI/ Atatürk Üniversitesi
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 15.00 4. Oturum/ Öğrenmeyi Öğrenme
Arzu YÜKSEL/Öğretmen Akademisi Vakfı
Özlem PAKER/ Öğretmen Akademisi Vakfı
15:00 – 15:30 Kahve İkramı, Video Gösterimi
22 Şubat 2018 Perşembe
09:30 – 10:00 HBÖTV Video Gösterimi
10:00 – 11:00 1. Oturum/Öğrenme Ortamında Teknoloji Kullanımı, Dijital Beceriler
Doç. Dr. Alper Tolga KUMTEPE/ Anadolu Üniversitesi
11:00 – 11:30 Kahve Arası
11:30 – 12.30 2. Oturum/ Kurumlar Arası İletişim
Doç. Dr. Bünyamin ATICI/ Fırat Üniversitesi
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 15:30 3. Oturum/ Ekip Çalışması, Örgütsel Davranış
Arzu YÜKSEL/Öğretmen Akademisi Vakfı
Özlem PAKER/ Öğretmen Akademisi Vakfı
15:30 – 16:00 Kapanış, Kahve İkramı
AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ-4
HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ
21-22 Mart 2018, Malatya
21 Mart 2018 Çarşamba
09:00 – 09:30 Kayıt
09:30 – 10:00 HBÖGM Tanıtım Filmi ve Açılış Konuşmaları
Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Temsilcisi
10:00 – 10:30 1. Oturum/Proje Bilgilendirme Sunumu
Millî Eğitim Uzmanı Dr. Faruk ŞENYAYLA/Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
10:30 – 10:50 2. Oturum/Denetimli Serbestlik Uygulamaları
Denetimli Serbestlik Uzmanı /Adalet Bakanlığı Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
10:50 – 11:10 Kahve Arası
11:10 – 12:30 3. Oturum/Öğrenme Ortamında Yetişkinler ile İletişim
Prof. Dr. Osman SAMANCI / Atatürk Üniversitesi
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 15:30 4. Oturum/ Öğrenen Öğretmen
Arzu YÜKSEL/ Öğretmen Akademisi Vakfı
Özlem PAKER/ Öğretmen Akademisi Vakfı
15:30 – 16:00 Kahve İkramı, Video Gösterimi
22 Mart 2018 Perşembe
09:30 – 10:30 1. Oturum/ Öğrenme Ortamında Teknoloji Kullanımı
Doç Dr. Alper Tolga KUMTEPE/ Anadolu Üniversitesi
10:30 – 11:00 Kahve Arası
11:00 – 12.00 2. Oturum/ Paydaşlar Arası İletişim
Prof. Dr. Bünyamin ATICI/ Fırat Üniversitesi
12:00 – 13:00 Öğle Yemeği
13:00 – 15:00 3. Oturum/ Ekipdaşlık
Arzu YÜKSEL/Öğretmen Akademisi Vakfı
Özlem PAKER / Öğretmen Akademisi Vakfı
15:00 – 15:30 Kapanış, Kahve İkramı
AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ-4
HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ
7-8 Mart 2018, Bursa
7 Mart 2018 Çarşamba
09:00 – 09:30 Kayıt
09:30 – 10:00 HBÖGM Tanıtım Filmi ve Açılış Konuşmaları
Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Temsilcisi
10:00 – 10:30 1. Oturum/Proje Bilgilendirme Sunumu
Milli Eğitim Uzmanı Dr. Faruk ŞENYAYLA/Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
10:30 – 10:50 2. Oturum/Denetimli Serbestlik Uygulamaları
Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih SANCAK/Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
10:50 – 11:10 Kahve Arası
11:10 – 12:30 3. Oturum/Öğrenme Ortamında Yetişkinler ile İletişim
Doç. Dr. Ömer YILAR / Atatürk Üniversitesi
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 15:30 4. Oturum/ Öğrenen Öğretmen
Esra SAVAŞAN/ Öğretmen Akademisi Vakfı
Şengül KESLER/ Öğretmen Akademisi Vakfı
15:30 – 16:00 Kahve İkramı, Video Gösterimi
8 Mart 2018 Perşembe
09:30 – 10:30 1. Oturum/ Kurumlar Arası İletişim
Prof. Dr. Bünyamin ATICI/ Fırat Üniversitesi
10:30 – 11:00 Kahve Arası
11:00 – 12.00 2. Oturum/ Öğrenme Ortamında Teknoloji Kullanımı, Dijital Beceriler
Doç. Dr. Hasan ÇALIŞKAN/ Anadolu Üniversitesi
12:00 – 13:00 Öğle Yemeği
13:00 – 15:00 3. Oturum/ Ekipdaşlık
Esra SAVAŞAN/Öğretmen Akademisi Vakfı
Şengül KESLER / Öğretmen Akademisi Vakfı
15:00 – 15:30 Kapanış, Kahve İkramı
AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ-4
HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ
04-05 Nisan 2018, Ordu
04 Nisan 2018 Çarşamba
09:00 – 09:30 Kayıt
09:30 – 10:00 HBÖGM Tanıtım Filmi ve Açılış Konuşmaları
Ordu Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Temsilcisi
10:00 – 10:30 1. Oturum/Proje Bilgilendirme Sunumu
Millî Eğitim Uzmanı Dr. Faruk ŞENYAYLA/Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
10:30 – 10:50 2. Oturum/Denetimli Serbestlik Uygulamaları
Denetimli Serbestlik Uzmanı /Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
10:50 – 11:10 Kahve Arası
11:10 – 12:30 3. Oturum/Öğrenme Ortamında Yetişkinler ile İletişim
Doç. Dr. Ömer YILAR / Atatürk Üniversitesi
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 15:30 4. Oturum/ Öğrenen Öğretmen
Arzu YÜKSEL/ Öğretmen Akademisi Vakfı
Özlem PAKER/ Öğretmen Akademisi Vakfı
15:30 – 16:00 Kahve İkramı, Video Gösterimi
05 Nisan 2018 Perşembe
09:30 – 10:30 1. Oturum/ Öğrenme Ortamında Teknoloji Kullanımı
Yrd. Doç. Dr. İrfan SÜRAL / Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
10:30 – 11:00 Kahve Arası
11:00 – 12.00 2. Oturum/ Paydaşlar Arası İletişim
Prof. Dr. Bünyamin ATICI/ Fırat Üniversitesi
12:00 – 13:00 Öğle Yemeği
13:00 – 15:00 3. Oturum/ Ekipdaşlık
Arzu YÜKSEL/Öğretmen Akademisi Vakfı
Özlem PAKER / Öğretmen Akademisi Vakfı
15:00 – 15:30 Kapanış, Kahve İkramı
AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ-4
HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ
18-19 Nisan 2018, Hatay
18 Nisan 2018 Çarşamba
09:30 – 10:00 Kayıt
10:00 – 10:30 HBÖGM Tanıtım Filmi ve Açılış Konuşmaları
Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Temsilcisi
10:30 – 11:00 1. Oturum/Proje Bilgilendirme Sunumu
Millî Eğitim Uzmanı Dr. Faruk ŞENYAYLA/Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
11:00 – 11:20 2. Oturum/Denetimli Serbestlik Uygulamaları
Denetimli Serbestlik Uzmanı /Hatay Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
11:20 – 11:50 Kahve Arası
11:50 – 13:00 3. Oturum/Öğrenme Ortamında Yetişkinler ile İletişim
Doç. Dr. Ömer YILAR / Atatürk Üniversitesi
13:00 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 16:00 4. Oturum/ Öğrenen Öğretmen
Arzu YÜKSEL/ Öğretmen Akademisi Vakfı
Özlem PAKER/ Öğretmen Akademisi Vakfı
16:00 – 16:30 Kahve İkramı, Video Gösterimi
19 Nisan 2018 Perşembe
10:00 – 11:00 1. Oturum/ Öğrenme Ortamında Teknoloji Kullanımı
Doç. Dr. Evrim GENÇ KUMTEPE / Anadolu Üniversitesi
11:00 – 11:30 Kahve Arası
11:30 – 12.30 2. Oturum/ Paydaşlar Arası İletişim
Dr. Gökhan SAVAŞ/ Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
12:30 – 13:00 Etkinlik
13:00 – 14:00 Öğle Yemeği
14:00 – 15:30 3. Oturum/ Ekipdaşlık
Arzu YÜKSEL/Öğretmen Akademisi Vakfı
Özlem PAKER / Öğretmen Akademisi Vakfı
15:30 – 16:00 Kapanış, Kahve İkramı
AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ-4
HALK EĞİTİMİ MERKEZLERİ EĞİTİCİ EĞİTİMİ
3-4 Mayıs 2018, Manisa
3 Mayıs 2018 Perşembe
09:00 – 09:30 Kayıt
09:30 – 10:00 HBÖGM Tanıtım Filmi ve Açılış Konuşmaları
Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi
Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Temsilcisi
10:00 – 10:30 1. Oturum/Proje Bilgilendirme Sunumu
Dr. Faruk ŞENYAYLA /Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
10:30 – 10:50 2. Oturum/Denetimli Serbestlik Uygulamaları
Denetimli Serbestlik Uzmanı /Adalet Bakanlığı Manisa Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
10:50 – 11:10 Kahve Arası
11:10 – 12:30 3. Oturum/Öğrenme Ortamında Yetişkinler ile İletişim
Prof. Dr. Osman SAMANCI / Atatürk Üniversitesi
12:30 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 15.30 4. Oturum/ Öğrenen Öğretmen
Arzu YÜKSEL/ Öğretmen Akademisi Vakfı
Özlem PAKER/ Öğretmen Akademisi Vakfı
15:30 – 16:00 Kahve İkramı, Video Gösterimi
4 Mayıs 2018 Cuma
09:30 – 10:30 1. Oturum/ Öğrenme Ortamında Teknoloji Kullanımı
Prof. Dr. Cengiz Hakan AYDIN / Anadolu Üniversitesi
10:30 – 11:00 Kahve Arası
11:00 – 12.00 2. Oturum/ Paydaşlar Arası İletişim ve İşbirliği
Dr. Gökhan SAVAŞ/ Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
12:00 – 13:30 Öğle Yemeği
13:30 – 15:00 3. Oturum/ Ekipdaşlık
Arzu YÜKSEL/Öğretmen Akademisi Vakfı
Özlem PAKER / Öğretmen Akademisi Vakfı
15:00 – 15:30 Kapanış, Kahve İkramı