Faaliyetler

Faaliyetler

Kritik paydaşlarla (sendika, STK  akademisyenler ve belediye temsilcileri) işbirliğini güçlendirmek için yuvarlak masa toplantıları düzenlenecektir.

Kadın istihdamına yönelik yetişkin eğitimi alanında yapılan mevcut çalışmalar  değerlendirilecektir.

Kadın istihtamını arttırmaya yönelik bir eylem planı hazırlanacaktır.

İş gücü piyasasına kadın katılım oranının düşük olduğu illerde   HEM Müdürlüklerinin kurum kapasitesini güçlendirmek üzere eğitimler düzenlenecektir.

Öğrenmeyi Öğrenme ve Sosyal- Yurttaşlık Bilgisi yeterlilikleri için uzaktan öğrenme materyali hazırlanacaktır.

Ülke genelinde Yetişkin Eğitimi  üzerine  uygulanmış iyi örneklerin sunulacağı bir konferans düzenlenecektir.

Uluslararası işbirliğini geliştirmek ve iyi örnek uygulamalarını yerinde görmek için 2 ayrı AB ülkesine çalışma ziyareti düzenleyecektir.