Denetimli Serbestlik Müdürlükleri Eğitimleri (31 Ekim2018-15 Mart 2019)
Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyı Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi-4 projesinin Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlükleri Personeli eğitimleri 31 Ekim 2018 tarihi itibari ile başlamış ve 15 Mart 2019 tarihinde sona ermiştir. Eğitimler 81 ildeki Denetimli Serbestlik müdürlüklerinde çalışan denetimli serbestlik yükümlülerine ve eski hükümlülere rehberlik yapan personelin katılımı ile 7 pilot (Malatya, Mardin, Manisa, Eskişehir, Bursa, Ordu ve Hatay) ilde gerçekleştirilmiştir. Toplantılara, Denetimli Serbestlik Müdürlükleri personeli (Sosyolog, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Öğretmen, Adalet Bakanlığı bakanlık yöneticileri) , proje ekibi, akademisyenler ve paydaşlardan(İŞKUR, TESK,TOBB,MÜSİAD, İl Belediyesi ve İl Halk Eğitim Merkezlerinden) olmak üzere toplam 288 kişi katılmıştır. Toplantılarda katılımcılara katılım sertifikaları da verilmiştir.
Eğitim faaliyetlerinin ikincisi Mardin’de gerçekleştirilmiştir. Mardin’de gerçekleştirilen eğitim faaliyetine Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Murat AŞIM’ da katılmıştır.
Faaliyetlerde proje hakkında yapılan bilgilendirme çalışmalarından sonra Denetimli Serbestlik Müdürlükleri Personelinin mesleki becerilerini geliştirmeyi hedefleyen eğitimler gerçekleştirilmiştir.
21 yüzyıl becerilerini içeren eğitimler aşağıda belirtilen konularda akademisyenlerce verilmiştir;
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN
“Çalışma Hayatında Motivasyon ve Kurumsal Başarı”
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin KARADAĞ
“Duygu Yönetimi”
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Mehmet PALANCI
“Dezavantajlı Bireylerle İletişim Becerileri”
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gökhan SAVAŞ
“Dezavantajlı Bireyleri İş Hayatına Dâhil Etme”
Kariyer Uzmanı Öner DOĞAN
“İstihdam Rehberliği”
33 Avrupa ülkesinde uygulanan Yetişkin Öğrenimi Gündemi, 21. yüzyılda yetişkinlerin ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirerek etkin vatandaşlar olarak yaşamlarına devam etmelerini sağlamayı hedeflemektedir. 4. fazını yürüttüğümüz projenin amacı ise eski hükümlüler başta olmak üzere tüm yetişkinlerin temel becerilerini geliştirerek kurumlar arası işbirliği ile istihdam edilebilirliklerinin arttırılması ve toplumda eski hükümlülere karşı var olan ön yargının giderilmesini sağlamaktır. Bu amaca ulaşabilmek için yukarıda bahsedilen eğitim faaliyetleri ile eş zamanlı olarak her pilot ilde bölgesel işbirliği çalıştayları da düzenlenmektedir. Paydaşları bir araya getiren çalıştaylar da Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İŞKUR’un katkıları ile tamamlanan saha araştırmasından elde edilen sonuçlar katılımcılara sunulmaktadır. Ayrıca “eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin iş hayatına kazandırılmasında kurumların rolü” ve “eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin istihdam oranlarının arttırılmasına yönelik kurumlar arasında kurulabilecek işbirlikleri” hakkında grup çalışmaları yapılarak eski hükümlülerin istihdam sorunun çözümüne ilişkin farkındalık oluşturulmaktadır.
Bu güne kadar başarıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere katılan tüm katılımcılarımıza, değerli akademisyenlerimize ve paydaş kurumlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ-4
DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜKLERİ PERSONEL EĞİTİMİ
31 Ekim- 1 Kasım, Malatya
1.GÜN
09.00- 9.30 Kayıt
09.30- 10.00 Açılış Konuşması
Murat AŞIM, HBÖGM Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı
09.30- 10.00 Proje ve HBÖGM Tanıtımı
Cihan KIVANÇ, HBÖGM Şube Müdürü
10.00- 10.30 Çay/ Kahve arası
10.30- 12.00 Dezavantajlı Bireyleri İş Hayatına Dahil Etme
Dr. Gökhan SAVAŞ , Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi
12.00- 13.20 Öğle Yemeği
13.20- 15.00 Dezavantajlı Bireylerle İletişim Becerileri
Doç Dr. Mehmet PALANCI, Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi
2.GÜN
09.00- 10.30 İstihdam Rehberliği
Öner DOĞAN, Kariyer Uzmanı
10.30- 11.00 Çay Kahve Arası
11.00- 12.30 Duygu Yönetimi
Prof. Dr. Engin KARADAĞ, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi
12.30- 13.30 Öğle Yemeği
13.30- 15.00 Çalışma Hayatında Motivasyon ve Kurumsal Başarı
Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
15.00- 15.30 Kapanış
AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ-4
DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜKLERİ PERSONEL EĞİTİMİ
21-22 Kasım 2018, Mardin
1.GÜN
09.00- 9.30 Kayıt
09.30- 10.00 Proje ve HBÖGM Tanıtımı
Cihan KIVANÇ, HBÖGM Şube Müdürü
10.30- 11.00 Çay/ Kahve arası
11.00- 12.30 Dezavantajlı Bireyleri İş Hayatına Dahil Etme
Dr. Gökhan SAVAŞ , Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi
12.30- 13.30 Öğle Yemeği
13.30- 15.00 İstihdam Rehberliği
Öner DOĞAN, Kariyer Uzmanı
2.GÜN
09.00- 10.30 Dezavantajlı Bireylerle İletişim Becerileri
Doç. Dr. Mehmet PALANCI, Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi
10.30- 11.00 Çay Kahve Arası
11.00- 12.30 Duygu Yönetimi
Prof. Dr. Engin KARADAĞ, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi
12.30- 13.30 Öğle Yemeği
13.30- 15.00 Çalışma Hayatında Motivasyon ve Kurumsal Başarı
Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
15.00- 15.30 Kapanış
AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ-4
DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜKLERİ PERSONEL EĞİTİMİ
19-20 Aralık 2018 Manisa 1.GÜN
09.00- 9.30 Kayıt
09.30- 10.00 Proje ve HBÖGM Tanıtımı
Cihan KIVANÇ, HBÖGM Şube Müdürü
10.00- 10.30 Çay/ Kahve arası
10.30- 12.00 Dezavantajlı Bireyleri İş Hayatına Dahil Etme
Dr. Gökhan SAVAŞ, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi
12.00- 13.20 Öğle Yemeği
13.20- 15.00 Dezavantajlı Bireylerle İletişim Becerileri
Doç Dr. Mehmet PALANCI, Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi 2.GÜN
09.00- 10.30 İstihdam Rehberliği
Öner DOĞAN, Kariyer Uzmanı
10.30- 11.00 Çay Kahve Arası
11.00- 12.30 Duygu Yönetimi
Prof. Dr. Engin KARADAĞ, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi
12.30- 13.30 Öğle Yemeği
13.30- 15.00 Çalışma Hayatında Motivasyon ve Kurumsal Başarı
Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
15.00- 15.30 Kapanış
AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ-4
DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜKLERİ PERSONEL EĞİTİMİ
10-11 Ocak 2019 Eskişehir 1.GÜN
09.00- 09.30 Kayıt
09.30- 10.00 Proje ve HBÖGM Tanıtımı
Meltem GÜLNAR, HBÖGM Milli Eğitim Uzmanı
10.00- 10.30 Çay/ Kahve arası
10.30- 12.00 Dezavantajlı Bireyleri İş Hayatına Dahil Etme
Dr. Gökhan SAVAŞ, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi
12.00- 13.20 Öğle Yemeği
13.20- 15.00 Dezavantajlı Bireylerle İletişim Becerileri
Doç Dr. Mehmet PALANCI, Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi 2.GÜN
09.00- 10.30 İstihdam Rehberliği
Öner DOĞAN, Kariyer Uzmanı
10.30- 11.00 Çay Kahve Arası
11.00- 12.30 Duygu Yönetimi
Prof. Dr. Engin KARADAĞ, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi
12.30- 13.30 Öğle Yemeği
13.30- 15.00 Çalışma Hayatında Motivasyon ve Kurumsal Başarı
Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
15.00- 15.30 Kapanış
AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ-4
DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜKLERİ PERSONEL EĞİTİMİ
07-08 Şubat 2019 Bursa 1.GÜN
09.00- 09.30 Kayıt
09.30- 10.00 Proje ve HBÖGM Tanıtımı
Meltem GÜLNAR, HBÖGM Milli Eğitim Uzmanı
10.00- 10.30 Çay/ Kahve arası
10.30- 12.00 Dezavantajlı Bireyleri İş Hayatına Dahil Etme
Dr. Gökhan SAVAŞ, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi
12.00- 13.20 Öğle Yemeği
13.20- 15.00 İstihdam Rehberliği
Öner DOĞAN, Kariyer Uzmanı 2.GÜN
09.00- 10.30 Dezavantajlı Bireylerle İletişim Becerileri
Fatma SAPMAZ, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
10.30- 11.00 Çay Kahve Arası
11.00- 12.30 Duygu Yönetimi
Prof. Dr. Engin KARADAĞ, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi
12.30- 13.30 Öğle Yemeği
13.30- 15.00 Çalışma Hayatında Motivasyon ve Kurumsal Başarı
Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
15.00- 15.30 Kapanış
AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ-4
DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜKLERİ PERSONEL EĞİTİMİ
28 Şubat – 01 Mart 2019 ORDU
1.GÜN
09.00- 09.30 Kayıt
09.30- 10.00 Proje ve HBÖGM Tanıtımı
Mehtap AKGÜN, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü
10.00- 10.30 Çay/ Kahve arası
10.30- 12.00 Dezavantajlı Bireyleri İş Hayatına Dahil Etme
Dr. Gökhan SAVAŞ, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi
12.00- 13.20 Öğle Yemeği
13.20- 15.00 Dezavantajlı Bireylerle İletişim Becerileri
Doç Dr. Mehmet PALANCI, Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi
2.GÜN
09.00- 10.30 İstihdam Rehberliği
Öner DOĞAN, Kariyer Uzmanı
10.30- 11.00 Çay Kahve Arası
11.00- 12.30 Duygu Yönetimi
Prof. Dr. Engin KARADAĞ, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi
12.30- 13.30 Öğle Yemeği
13.30- 15.00 Çalışma Hayatında Motivasyon ve Kurumsal Başarı
Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
15.00- 15.30 Kapanış
AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ-4
DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜKLERİ PERSONEL EĞİTİMİ
14 – 15 Mart 2019 HATAY 1.GÜN
09.00- 09.30 Kayıt
09.30- 10.00 Proje ve HBÖGM Tanıtımı
Meltem GÜLNAR, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Milli Eğitim Uzmanı
10.00- 10.30 Çay/ Kahve arası
10.30- 12.00 Dezavantajlı Bireyleri İş Hayatına Dahil Etme
Dr. Gökhan SAVAŞ, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi
12.00- 13.20 Öğle Yemeği
13.20- 15.00 Dezavantajlı Bireylerle İletişim Becerileri
Prof. Dr. Mehmet TURAN, Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi 2.GÜN
09.00- 10.30 İstihdam Rehberliği
Öner DOĞAN, Kariyer Uzmanı
10.30- 11.00 Çay Kahve Arası
11.00- 12.30 Duygu Yönetimi
Prof. Dr. Engin KARADAĞ, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi
12.30- 13.30 Öğle Yemeği
13.30- 15.00 Çalışma Hayatında Motivasyon ve Kurumsal Başarı
Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi
15.00- 15.30 Kapanış