Denetimli Serbestlik Müdürlükleri Eğitimleri

Denetimli Serbestlik Müdürlükleri Eğitimleri

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyı Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi-4 projesinin Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlükleri Personeli eğitimleri 31 Ekim 2018 tarihi itibari ile başlamış ve 15 Mart 2019 tarihinde sona ermiştir.Eğitimler 81 ildeki Denetimli Serbestlik müdürlüklerinde çalışan denetimli serbestlik yükümlülerine ve eski hükümlülere rehberlik yapan personelin katılımı ile 7 pilot (Malatya, Mardin, Manisa, Eskişehir, Bursa, Ordu ve Hatay)  ilde gerçekleştirilmiştir. Toplantılara, Denetimli Serbestlik Müdürlükleri personeli (Sosyolog, Psikolog,Sosyal Çalışmacı, Öğretmen, Adalet Bakanlığı bakanlık yöneticileri) ,proje ekibi, akademisyenlerve paydaşlardan(işkur, Tesk,Tobb,Müsiad, il belediyesi ve il halk eğitim merkezlerinden) olmak üzere toplam 288  kişi katılmıştır. Toplantılarda katılımcılara katılım sertifikaları da verilmiştir.

Eğitim faaliyetlerinin ikincisi Mardin’de gerçekleştirilmiştir. Mardin’de gerçekleştirilen eğitim faaliyetine Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Murat AŞIM’ da katılmıştır.

Faaliyetlerde proje hakkındayapılan bilgilendirme çalışmalarından sonra Denetimli Serbestlik Müdürlükleri Personelinin mesleki becerilerini geliştirmeyi hedefleyen eğitimler gerçekleştirilmiştir.

21 yüzyıl becerilerini içeren eğitimler aşağıda belirtilen konularda akademisyenlerce verilmiştir;

  • Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Vedat IŞIKHAN

“Çalışma Hayatında Motivasyon ve Kurumsal Başarı”

  • Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin KARADAĞ

“Duygu Yönetimi”

  • Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Mehmet PALANCI

“Dezavantajlı Bireylerle İletişim Becerileri”

  • Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gökhan SAVAŞ

“Dezavantajlı Bireyleri İş Hayatına Dâhil Etme”

  • Kariyer Uzmanı Öner DOĞAN

“İstihdam Rehberliği”

33 Avrupa ülkesinde uygulanan Yetişkin Öğrenimi Gündemi, 21. yüzyılda yetişkinlerin ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirerek etkin vatandaşlar olarak yaşamlarına devam etmelerini sağlamayı hedeflemektedir. 4. fazını yürüttüğümüz projenin amacı ise eski hükümlüler başta olmak üzere tüm yetişkinlerin temel becerilerini geliştirerek kurumlar arası işbirliği ile istihdam edilebilirliklerinin arttırılması ve toplumda eski hükümlülere karşı var olan ön yargının giderilmesini sağlamaktır.

Bu amaca ulaşabilmek için yukarıda bahsedilen eğitim faaliyetleri ile eş zamanlı olarak her pilot ilde bölgesel işbirliği çalıştayları da düzenlenmektedir. Paydaşları bir araya getiren çalıştaylarda Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün ve Aile, Çalışma ve Sosyal HizmetlerBakanlığı İŞKUR’un katkıları ile tamamlanan saha araştırmasından elde edilen sonuçlar katılımcılara sunulmaktadır. Ayrıca “eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin iş hayatına kazandırılmasında kurumların rolü”  ve “eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin istihdam oranlarının arttırılmasına yönelik kurumlar arasında kurulabilecek işbirlikleri” hakkında grup çalışmaları yapılarak eski hükümlülerin istihdam sorunun çözümüne ilişkin farkındalık oluşturulmaktadır.

Bu güne kadar başarıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere katılan tüm katılımcılarımıza, değerli akademisyenlerimize ve paydaş kurumlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederiz.