Düzenleyici Etki Analizi

Hayat Boyu Öğrenme felsefesi ve farkındalığını artırmak üzere Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından “Avrupa Yetişkin Öğrenme Gündemi Uygulamaları İçin Ulusal Koordinatörler Projesi II” adıyla uygulanan projenin Düzenleyici Etki Analizi Sonuç Değerlendirme Raporunu içermektedir. Bu analiz özellikle uygulanan politikaların yerindeliği, gerekliliği, ekonomikliği ve uygulama alanındaki başarısını ölçmek maksadıyla değişik teknikler kullanılarak yapılan bir analiz sistemidir. Bu çalışmada da projenin amaçlarına uygun…

Litvanya Çalışma Ziyareti

Yetişkin Eğitimi Projesi kapsamında Daire Başkanı Sedat ABDULHAKİMOĞULLARI ve beraberindeki heyetle 24-28 Ekim 2016 tarihleri arasında yetişkin eğitimi konusunda iyi örnek uygulamalarını yerinde görüp, paydaşlarla görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Litvanya’ya çalışma ziyareti düzenlendi.

Kadının Eğitim Yoluyla Güçlenmesine Yönelik Eylem Planı Hazırlama Çalıştayı

Kritik paydaşlarla dezavantajlı konumdaki kadınların eğitim yoluyla güçlenmesine yönelik eylem planı hazırlama çalıştayı 31 Ekim – 4 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya/Kemer Mirada Del Mar Otel’de gerçekleştirildi. Çalıştaya Yetişkin Eğitimi Proje ekibi ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü çalışanları, belediye, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kurum ve kuruluşlardan temsilciler ve akademisyenler katıldı. Çalıştayda katılımcılar girişimcilik, mesleki eğitim ve istihdam, okuryazarlık başlıkları altında üç grup altında çalıştılar.

Kadının Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Konulu Masa Başı Toplantıları

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilip Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Yetişkin Eğitimi Projesinin amacı hayat boyu öğrenme konusunda dezavantajlı yetişkinlerin bilinç ve kültürünü arttırmak, yetişkinlerin becerilerini geliştirmek, yetişkinler için daha esnek ve kolay bir yol olan uzaktan öğrenme yöntemiyle hayat boyu öğrenme fırsatlarına erişimlerini arttırmaktır.

Almanya Çalışma Ziyareti

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilip Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Avrupa Yetişkin Öğrenme Gündemi Uygulamaları İçin Ulusal Koordinatörler projesinin amacı hayat boyu öğrenme konusunda yetişkinlerin bilinç ve kültürünü arttırmak, özellikle anahtar yeterlikleri kullanarak yetişkinlerin becerilerini geliştirmek, yetişkinler için daha esnek ve kolay bir yol olan uzaktan öğrenme yöntemiyle hayat boyu öğrenme fırsatlarına erişimlerini…

Medya Temsilcileri ile Toplantı

25 Kasım 2015 tarihinde İstanbul Elite World Hotel’de Kritik Paydaşlarla Yuvarlak Masa Toplantılarının medya temsilcileri ile ilgili olan toplantısı yapıldı. Toplantıya yerel ve ulusal basından temsilciler, proje ekibi, MEB Müsteşar Yardımcısı Mustafa Hilmi Çolakoğlu, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdür’ü Şaban Cengiz, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Uğur Ergin ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü…