Düzenleyici Etki Analizi

Hayat Boyu Öğrenme felsefesi ve farkındalığını artırmak üzere Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından “Avrupa Yetişkin Öğrenme Gündemi Uygulamaları İçin Ulusal Koordinatörler Projesi II” adıyla uygulanan projenin Düzenleyici Etki Analizi Sonuç Değerlendirme Raporunu içermektedir. Bu analiz özellikle uygulanan politikaların yerindeliği, gerekliliği, ekonomikliği ve uygulama alanındaki başarısını ölçmek maksadıyla değişik teknikler kullanılarak yapılan bir analiz sistemidir. Bu çalışmada da projenin amaçlarına uygun…

YETİŞKİN EĞİTİMİ PROJESİ ETKİ DEĞERLENDİRME HİZMET ALIMI

Sayın Yetkili Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilip Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen “Avrupa Yetişkin Öğrenme Gündemi Uygulamaları İçin Ulusal Koordinatörler projesinin amacı hayat boyu öğrenme konusunda yetişkinlerin bilinç ve kültürünü arttırmak, özellikle anahtar yeterlikleri kullanarak yetişkinlerin becerilerini geliştirmek, yetişkinler için daha esnek ve kolay bir yol olan uzaktan öğrenme yöntemiyle hayat boyu öğrenme…

Kadının Eğitim Yoluyla Güçlenmesi İçin Eylem Planı Hazırlama Çalıştayı

31 Ekim-4 Kasım 2016 Antalya Yetişkin Eğitimi alanında belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler en kritik paydaşlardır. Bu bağlamda kritik paydaşlarla dezavantajlı konumdaki kadınların istihdamının arttırılması ve girişimciliğin desteklenmesine yönelik 25-27 Mayıs 2016 tarihleri arasında Ankara’da masa başı toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılardan elde edilen bulgular ve sonuçlarından hareketle 31 Ekim-4 Kasım 2016 tarihleri arasında Antalya’da…

Litvanya Çalışma Ziyareti 23-28 Ekim 2016

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilip Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Yetişkin Eğitimi Projesi’nin amacı hayat boyu öğrenme konusunda yetişkinlerin bilinç ve kültürünü arttırmak, özellikle anahtar yeterlikleri kullanarak yetişkinlerin becerilerini geliştirmek, yetişkinler için daha esnek ve kolay bir yol olan uzaktan öğrenme yöntemiyle hayat boyu öğrenme fırsatlarına erişimlerini arttırmak ve yetişkin eğitimi yapan belediyeler,…