BÖLGESEL PAYDAŞ TOPLANTILARI RAPORU
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanında yürütülen Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi-4 Projesi MEB’ in 2014-2018 Hayat Boyu Öğrenme Eylem Planına göre, desteklenmesi gereken grupta sayılan eski hükümlüler öncelikli olmak üzere tüm yetişkinlerin temel becerilerini geliştirerek etkin bireyler olarak yaşamlarına devam etmeleri konusunda farkındalık oluşturmak ve temel becerilerini geliştiren dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması konusunda gerekli olan kurumsal işbirliğinin sağlanmayı amaçlamaktadır.
Söz konusu projenin amacı doğrultusunda 7 pilot ilde (Bursa, Eskişehir, Manisa, Malatya, Mardin, Hatay ve Ordu) Paydaş Kurumların ildeki temsilcilerinin (Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İŞKUR, Belediye, TOBB, TESK, MÜSİAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü) katılımı ve ekte yer alan gündem ile Bölgesel paydaş toplantıları , paydaş kurumlardan gelen 7 pilot ilde toplamda 57 kişinin katılımı ile 20 Şubat 2018- 4Mayıs 2018 tarihleri arasında Halk Eğitim Merkezleri Eğitici Eğitimleri ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir.
Bölgesel Paydaş Toplantılarında, kurumları bir araya getirerek projenin amacına ulaşması için yapılabilecek ortak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunulmasını sağlamış ve işbirliği konusunda farkındalık oluşturulmuştur. İlk kez bir araya gelen kurumlar eski hükümlülere yönelik yaptıkları çalışmaları ve işyerinde eski hükümlü çalıştırılması ile ilgili düşüncelerini dile getirmişlerdir. İşveren kuruluşlarının temsilcileri eski hükümlüleri kalifiye özelliklere sahip olmaları durumunda işletmelerinde çalıştırabileceklerini belirtmişlerdir.
Her toplantının sonunda İŞKUR temsilcisi tarafından işbaşı eğitimi programları hakkında bilgi verilmiştir. Bu programların amacına uygun olarak yürütülmesi, doğru kişilerin bu programa dahil edilmesi gerekliliği ile ilgili görüş alış verişinde bulunulmuştur. Eski hükümlülerin ve denetimli serbestlik yükümlülerinin de bu programlardan yararlanabilmesi için yasal teşviklerin düzenlenmesi gerektiği vurgulanmıştır.
Projenin bundan sonraki Bölgesel Paydaş Toplantılarına Denetimli Serbestlik Müdürlükleri Personeli Eğitimleri sırasında da aynı kurum temsilcilerinin katılımı ile devam edilecektir. Toplantılar “eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin iş hayatına kazandırılmasında kurumların rolü ve eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin istihdam oranlarının arttırılmasına yönelik kurumlar arasında kurulabilecek işbirlikleri” hakkında görüşlerin sunulduğu bir çalıştay niteliğinde gerçekleştirilicektir.
AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ-4
BÖLGESEL PAYDAŞ TOPLANTLARI GÜNDEMİ
13:30 – 14:00 Paydaş kurumlar arasında imzalanacak iş birliği belgesi hakkında bilgi verilmesi
14:00 – 14:30 Eski hükümlülerin istihdam sorunu kaynağının tespitinin belirlenmesine yönelik yapılacak araştırmanın yürütülmesinde Paydaş kurumların rolleri hakkında görüş alış verinde bulunulması.
Eski hükümlülerin istihdam edilebilmesi konusunda yapılmış olan çalışmaların değerlendirilmesi ve yapılabilecek farkındalık oluşturma çalışmaları konusunda fikir paylaşımı.
15:00 – 15:30 İŞKUR temsilcisi tarafından işbaşı eğitimi programları hakkında sunum yapılması
15:30 – 16:00 Kapanış, Kahve İkramı