BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ ÇALIŞTAY TOPLANTILARI RAPORU
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanında yürütülen Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi-4 Projesi MEB’ in 2014-2018 Hayat Boyu Öğrenme Eylem Planına göre, desteklenmesi gereken grupta sayılan eski hükümlüler öncelikli olmak üzere tüm yetişkinlerin temel becerilerini geliştirerek etkin bireyler olarak yaşamlarına devam etmeleri konusunda farkındalık oluşturmak ve temel becerilerini geliştiren dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması konusunda gerekli olan kurumsal işbirliğinin sağlanmayı amaçlamaktadır.
Söz konusu projenin amacı doğrultusunda 7 pilot ilde (Bursa, Eskişehir, Manisa, Malatya, Mardin, Hatay ve Ordu) Paydaş Kurumların ildeki temsilcilerinin (Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İŞKUR, Belediye, TOBB, TESK, MÜSİAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü) katılımı ve ekte yer alan gündem ile Bölgesel işbirliği çalıştay toplantıları paydaş kurumlardan gelen 7 pilot ilde toplamda 55 kişinin katılımı 31 Ekim 2018-15 Mart2019 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Bölgesel İşbirliği çalıştay toplantıları, Denetimli Serbestlik Müdürlükleri Personeli Eğitimleri sırasında da aynı kurum temsilcilerinin bölgesel işbirliği çalıştaylarına katılımı ile DSM eğitimleri ile eş zamanlı gerçekleşmiştir. Toplantılar “eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin iş hayatına kazandırılmasında kurumların rolü ve eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin istihdam oranlarının arttırılmasına yönelik kurumlar arasında kurulabilecek işbirlikleri” hakkında görüşlerin sunulduğu bir çalıştay niteliğinde gerçekleşmiştir.Çalıştay il gündemlerini aşağıda bulunmaktadır.
AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ-4
19 ARALIK 2018 MANİSA BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI
GÜNDEM
13:30 – 13:40 Tanışma ve çalıştayın amacı hakkında bilgilendirme / Proje Koordinatörü Cihan KIVANÇ
13:40 – 14:20 Eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin iş hayatına kazandırılmasında kurumların rolü hakkında grup çalışması
14:20 – 14:50 Eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin istihdam oranlarının arttırılmasına yönelik kurumlar arasında kurulabilecek işbirlikleri hakkında grup çalışması
14:50 – 15:00 Grup çalışmasından elde edilen önerilerin sunulması
15:00 – 15:30 Saha araştırmasından elde edilen sonuçlar hakkında bilgilendirme / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğreti Üyesi Dr. Gökhan SAVAŞ
15:30 – 16:00 Kapanış, Kahve İkramı
AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ-4
21 KASIM 2018 MARDİN BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI
GÜNDEM
13:30 – 13:40 Tanışma ve çalıştayın amacı hakkında bilgilendirme / Proje Koordinatörü Cihan KIVANÇ
13:40 – 14:30 Saha araştırmasından elde edilen sonuçlar hakkında bilgilendirme / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğreti Üyesi Dr. Gökhan SAVAŞ
14:30 – 15:00 Eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin iş hayatına kazandırılmasında kurumların rolü hakkında grup çalışması
15:00 – 15:20 Eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin istihdam oranlarının arttırılmasına yönelik kurumlar arasında kurulabilecek işbirlikleri hakkında grup çalışması
15:20 – 15:30 Grup çalışmasından elde edilen önerilerin sunulması
15:30 – 16:00 Kapanış, Kahve İkramı
AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ-4
10 OCAK 2019 ESKİŞEHİR BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI
GÜNDEM
13:30 – 13:40 Tanışma ve çalıştayın amacı hakkında bilgilendirme / Proje Koordinatörü Meltem GÜLNAR
13:40 – 14:20 Eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin iş hayatına kazandırılmasında kurumların rolü hakkında grup çalışması
14:20 – 14:50 Eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin istihdam oranlarının arttırılmasına yönelik kurumlar arasında kurulabilecek işbirlikleri hakkında grup çalışması
14:50 – 15:00 Grup çalışmasından elde edilen önerilerin sunulması
15:00 – 15:30 Saha araştırmasından elde edilen sonuçlar hakkında bilgilendirme / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğreti Üyesi Dr. Gökhan SAVAŞ
15:30 – 16:00 Kapanış, Kahve İkramı
AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ-4
07 ŞUBAT 2019 BURSA BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI
GÜNDEM
13:30 – 13:40 Tanışma ve çalıştayın amacı hakkında bilgilendirme / Proje Koordinatörü Meltem GÜLNAR
13:40 – 14:20 Eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin iş hayatına kazandırılmasında kurumların rolü hakkında grup çalışması
14:20 – 14:50 Eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin istihdam oranlarının arttırılmasına yönelik kurumlar arasında kurulabilecek işbirlikleri hakkında grup çalışması
14:50 – 15:00 Grup çalışmasından elde edilen önerilerin sunulması
15:00 – 15:30 Saha araştırmasından elde edilen sonuçlar hakkında bilgilendirme / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğreti Üyesi Dr. Gökhan SAVAŞ
15:30 – 16:00 Kapanış, Kahve İkramı
AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ-4
28 ŞUBAT 2019 ORDU BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI
GÜNDEM
13:30 – 13:40 Tanışma ve çalıştayın amacı hakkında bilgilendirme / Proje İçerik Uzmanı Mehtap AKGÜN
13:40 – 14:20 Eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin iş hayatına kazandırılmasında kurumların rolü hakkında grup çalışması
14:20 – 14:50 Eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin istihdam oranlarının arttırılmasına yönelik kurumlar arasında kurulabilecek işbirlikleri hakkında grup çalışması
14:50 – 15:00 Grup çalışmasından elde edilen önerilerin sunulması
15:00 – 15:30 Saha araştırmasından elde edilen sonuçlar hakkında bilgilendirme / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğreti Üyesi Dr. Gökhan SAVAŞ
15:30 – 16:00 Kapanış, Kahve İkramı
AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ-4
14 MART 2019 HATAY BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞTAYI
GÜNDEM
13:30 – 13:40 Tanışma ve çalıştayın amacı hakkında bilgilendirme / Proje Koordinatörü Meltem GÜLNAR
13:40 – 14:20 Eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin iş hayatına kazandırılmasında kurumların rolü hakkında grup çalışması
14:20 – 14:50 Eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin istihdam oranlarının arttırılmasına yönelik kurumlar arasında kurulabilecek işbirlikleri hakkında grup çalışması
14:50 – 15:00 Grup çalışmasından elde edilen önerilerin sunulması
15:00 – 15:30 Saha araştırmasından elde edilen sonuçlar hakkında bilgilendirme / Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğreti Üyesi Dr. Gökhan SAVAŞ
15:30 – 16:00 Kapanış, Kahve İkramı