Bölgesel İşbirliği Çalıştay Toplantıları Raporu

Bölgesel İşbirliği Çalıştay Toplantıları Raporu

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanında yürütülen Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi-4 Projesi MEB’ in 2014-2018 Hayat Boyu Öğrenme Eylem Planına göre, desteklenmesi gereken grupta sayılan eski hükümlüler öncelikli olmak üzere tüm yetişkinlerin temel becerilerini geliştirerek etkin bireyler olarak yaşamlarına devam etmeleri konusunda farkındalık oluşturmak ve temel becerilerini geliştiren dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması konusunda gerekli olan kurumsal işbirliğinin sağlanmayı amaçlamaktadır.
Söz konusu projenin amacı doğrultusunda 7 pilot ilde (Bursa, Eskişehir, Manisa, Malatya, Mardin, Hatay ve Ordu) Paydaş Kurumların ildeki temsilcilerinin (Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İŞKUR, Belediye, TOBB, TESK, MÜSİAD ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü) katılımı ve ekte yer alan gündem ile Bölgesel  işbirliği çalıştay  toplantıları  paydaş kurumlardan  gelen 7 pilot ilde   toplamda 55 kişinin katılımı ile  gerçekleştirilmiştir.
Bölgesel  İşbirliği çalıştay  toplantıları,  Denetimli Serbestlik Müdürlükleri Personeli Eğitimleri sırasında da aynı kurum temsilcilerinin  bölgesel  işbirliği çalıştaylarına  katılımı ile DSM eğitimleri ile eş zamanlı gerçekleşmiştir.Toplantılar “eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin iş hayatına kazandırılmasında kurumların rolü ve eski hükümlü ve denetimli serbestlik yükümlülerinin istihdam oranlarının arttırılmasına yönelik kurumlar arasında kurulabilecek işbirlikleri” hakkında görüşlerin sunulduğu bir çalıştay niteliğinde gerçekleşmiştir.