İHALE İLANI

“ANDROGOJİ”EĞİTİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN UZAKTAN EĞİTİM İÇERİKLERİ HİZMET ALIMI

EPALE Projesi kapsamında yürütülen “ANDROGOJİ” eğitiminin geliştirilmesi için uzaktan eğitim kursunun karma eğitim yöntemi ile yürütülmesine yönelik olarak ihtiyaç duyulan uzaktan eğitim içeriğinin karşılanması amacıyla uzaktan eğitim portalı programı hazırlanması ve hizmet satın alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.