PROJE HAKKINDA

Günümüz teknolojisi ile sınırları ortadan kaldıran dünya ülkeleri, kültürel, teknolojik ve bilimsel faaliyetlerini birbirlerinin kullanımına sunmakta ve sınır ötesi bir etkileşimi ortaya çıkarmaktadır.

PROJENİN AMACI

Desteklenmesi gereken grupta sayılan eski hükümlüler öncelikli olmak üzere tüm yetişkinlerin temel becerilerini geliştirerek, etkin bireyler olarak yaşamlarına devam etmeleri konusunda farkındalık oluşturmak ve temel becerilerini geliştiren dezavantajlı bireylerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılması konusunda gerekli kurumsal işbirliğinin sağlanması projenin amaçlarıdır.

PROJENİN HEDEFİ

33 Avrupa ülkesinde ve Türkiye’ de 4. Fazı uygulanan Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi Projesi, özellikle eski hükümlüler olmak üzere yetişkinlerin temel becerilerini geliştirerek etkin vatandaşlar olarak yaşamlarına devam etmelerini ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasını hedeflemektedir.

HER ÇOCUĞUN MÜFREDATI KENDİ İÇİNDE SAKLIDIR.

 

Prof. Dr. Ziya SELÇUK

Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi Projesi

Neden Yetişkin Eğitimi?

Hem ulusal hem de uluslararası örgütlerin yaptığı araştırma sonuçları bize göstermektedir ki Türkiye’de yetişkin eğitimi yeterli düzeyde değildir. Yetişkin eğitiminin öneminin ve mevcut düzendeki yetişkin eğitimi zayıflığının farkında olan Türkiye, hayat boyu öğrenme kavramı içinde bulunan yetişkin eğitimini sürecini güçlendirmek için çalışmalara başlamıştır.

Hayat Boyu Öğrenme Neden Önemli?

Bir kültür anlayışıyla toplumumuza yerleşmesi ve her bireyin, farklılık gözetilmeden, hayat boyu öğrenmenin bir parçası olabilmesi gelişen toplumumuz için kritik öneme sahiptir. Yetişkin eğitimi de hayat boyu öğrenmenin önemli bir parçasıdır.

Proje Kimler Tarafından Desteklenmektedir?

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilip Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “Avrupa Yetişkin Öğrenme Gündemi Uygulamaları İçin Ulusal Koordinatörler ” projesinin amacı hayat boyu öğrenme konusunda yetişkinlerin bilinç ve kültürünü arttırmak, özellikle dezavantajlı konumdaki yetişkinlerin becerilerini geliştirmek, yetişkinler için daha esnek ve kolay bir yol olan uzaktan öğrenme yöntemiyle hayat boyu öğrenme fırsatlarına erişimlerini arttırmaktır

“ Karanlığı Aydınlananlar “ KONULU ÖYKÜ YARIŞMASI

AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENİMİ GÜNDEMİ 4 PROJESİNİN  HEDEFİ  33 Avrupa ülkesinde ve Türkiye’ de 4. Fazı uygulanan Avrupa Yetişkin Öğrenimi Gündemi Projesi, özellikle eski hükümlüler olmak üzere yetişkinlerin temel becerilerini geliştirerek etkin vatandaşlar olarak yaşamlarına devam etmelerini ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasını hedeflemektedir. YARIŞMANIN TÜRÜ Öykü Yarışması. YARIŞMANIN AMACI  Eski hükümlülerin istihdamı konusunda önyargıları kırmak, sosyal ve […]

İtalya Çalışma Ziyareti

İtalya çalışma ziyareti 7-9 Mayıs 2019 tarihleri arasında Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü liderliğinde proje paydaşları olan İŞKUR ve Adalet Bakanlığı,

PROJE TANITIM TOPLANTISI

AVRUPA YETİŞKİN ÖĞRENME GÜNDEMİ UYGULAMALARI İÇİN ULUSAL KOORDİNATÖRLER PROJESİ –IV YETİŞKİN ÖĞRENİMİ PROJESİ

DSC_9428